Vår skolmiljö

Ribbyskolan växer för att bli en F–9 skola. Skolan har trevlig stämning bland elever och personal. Stora förändringar kommer att ske de kommande åren.

Ribbyskolans byggnader

Ribbyskolan har under de senaste året vuxit, i takt med att låg och mellanstadiet utökas. Vi är numera en stor skola om vi tittar på antalet elever och personal. Vi håller till i två huvudbyggnader med en separat sporthall.

Vi har två gemensamma personalrum och arbetsrum för lärare. Vi har god stämmning och nära till skratt. Det finns en stor gemenskap i personalgruppen, som smittar av sig till våra elever. Våra elever uppger i enkäter att de är trygga och trivs på Ribbyskolan.

Låg- och mellanstadiet har en skolgård med många aktiviteter som inbjuder till lek och rörelse av olika slag.

Det finns även en inhängnad fotboll/basketbollsbur samt en fotbollsplan i konstgräs som hela skolan nyttjar både på idrottslektioner samt vid rastverksamheter då den är ledig.

Skolan har en stor idrottshall, musiksal, hemkunskapssalar, slöjd- och NO-salar.

Ny skolbyggnadsamt renovering av 7-9 delen har påbörjats och beräknas vara klar 2022.

Bibliotek

Högstadiet har ett välutrustat bibliotek med bibliotikarie som kan hjälpa eleverna att välja rätt böcker samt hjälpa till med inläst skönlitteratur för de elever som behöver.

På Ribbyskolans bibliotek kan du låna böcker och läsa på din fritid. Under skoldagen har du tillgång till biblioteket enligt anslagna öppettider.

Biblioteket stimulerar elevernas intresse för litteratur och andra kulturformer.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021