Vår skolmiljö

Ribbyskolan växer för att bli en F–9 skola. Skolan har trevlig stämning bland elever och personal. Stora förändringar kommer att ske de kommande åren.

Ribbyskolans byggnader

Ribbyskolan har under de senaste året vuxit, i takt med att lågstadiet utökas. Vi är numera en stor skola om vi tittar på antalet elever och personal. Vi håller till i två huvudbyggnader med en separat sporthall.

Vi har två gemensamma personalrum och arbetsrum för lärare. Vi har god stämmning och nära till skratt. Det finns en stor gemenskap i personalgruppen, som smittar av sig till våra elever. Våra elever uppger i enkäter att de är trygga och trivs på Ribbyskolan.

Lågstadiet har fått en ny skolgård med många aktiviteter som inbjuder till lek och rörelse av olika slag. Vi kommer att få en inhängnad fotboll/basketbollsbur en iordninggjord fotbollsplan som beräknas stå klar 2019.

Högstadiet har ett välutrustat bibliotek med bibliotikarie som kan hjälpa eleverna att välja rätt böcker samt hjälpa till med inläst skönlitteratur för de elever som behöver. Skolan har även en stor idrottshall, musiksal, hemkunskapssalar, slöjd- och NO-salar.

Ny skolbyggnad för F-6  samt renovering av 7-9 delen planeras inom de kommande året.

Biblioteket är vårt "laboratorium"

På Ribbyskolans bibliotek kan du låna böcker och läsa på din fritid. Under skoldagen har du tillgång till biblioteket enligt anslagna öppettider.

Skolans bibliotek fungerar som ett laboratorium där eleverna självständigt kan söka fakta i alla skolämnen med hjälp av böcker, tidskrifter och Internet. Vårt bibliotek ska skapa förutsättningar för elever, att även efter avslutad skolgång, använda sig av samhällets informationsutbud och skaffa sig nya kunskaper via fortsatta studier och yrkesverksamhet.

Biblioteket ska även stimulera elevernas intresse för litteratur och andra kulturformer.

Kontakt för den här sidan: ribbyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 september 2018