Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

På Ribbyskolan sker all verksamhet med elevernas bästa som mål. Hos oss är tre saker särskilt viktiga: trygghet, respekt och lärande. För att skapa trivsel och studiero arbetar vi aktivt med bland annat trygghetsteam, elevhälsoteam och trivselregler.

Vi arbetar  förebyggande mot kränkningar genom våra två trygghetsteam. Elevhälsan är också viktig i det förebyggande arbetet och all personal arbetar utifrån ett elevhälsofrämjandeperspektiv. 

Ribbyskolan arbetar strategiskt med elevernas behov och stöd. Att uppnå kunskapsmålen och läsförståelse är viktiga byggstenar i elevernas kunskapsutveckling och vi sätter  in stöd när så behövs.

Skolans regler är till för att skolan ska fungera så bra som möjligt och gäller både elever och personal.  Reglerna bestäms av rektor efter samråd med elevråd och personal. 

Senast uppdaterad: 5 maj 2023