Renovering av Ribbyskolan ombyggnad

Ribbyskolan Foto: Tornbergets personal

Ribbyskolan kommer under 2020 att påbörja en renovering samt tillbyggnad av sina lokaler. För högstadiet kommer detta att innebära en flytt av verksamheten till Åbyskolans gamla lokaler under hela renoveringsperioden. För låg- och mellanstadiet blir det ingen flytt, utan de blir kvar i befintliga lokaler. Nya skolan beräknas vara färdig till 2022.

 

Kontakt för den här sidan: ribbyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019