Renovering av Ribbyskolan ombyggnad

Ribbyskolan Foto: Tornbergets personal

Under 2020 kommer en stor renovering samt tillbyggnad av Ribbyskolan att starta. För högstadiet kommer detta att innebära en flytt av verksamheten till Åbyskolans gamla lokaler under hela renoveringsperioden med start höstterminen 2020. För låg- och mellanstadiet blir det ingen flytt, utan de blir kvar i befintliga lokaler.Renoveringen och tillbyggnaden ska vara klar 2022.

 

Kontakt för den här sidan: ribbyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019