Styrdokument och handlingsplaner

Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning

Elevhälsans medicinska insatser - kvalitetsprogram

Flexibel skolgång - handlingsplan

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun

Riktlinjer fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Förskola - kvalitetskriterier

Handledning - mottagande av barn i förskoleklass och grundskola mot ena vårdnadshavarens vilja

Kostpolicy för förskola, skola, omsorg och fritidsverksamhet

Ogiltig frånvaro, handlingsplan för uppföljning

Riktlinjer för att ta med skolpengen utomlands

Riktlinjer behandling av personuppgifter

Rutin för att informera huvudmannen om avstängning i grundskolan

Rutin för att säkerställa skolgång för barn i skyddat boende

Riktlinjer för fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun

Riktlinjer för samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO)

Rutiner för hantering av elever med skyddade personuppgifter

Rutin för bedömning av elever med möjlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Rutin för tilldelning av SL-kort i gymnasieskolan

Bilaga till rutin för bedömning av elever med möjlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Skolskjuts - riktlinjer

Uthyrning av lokaler i gymnasiet - taxor och riktlinjer

Ökad läskvalité för grundskoleelever - strategi

Öppen fritidsverksamhet - riktlinjer

Kontakt för den här sidan: ribbyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 september 2018