Om skolan

Ribbyskolan arbetar enligt läroplanen med kursplaner, mål och betygskriterier men har frihet att frångå timplanen för att möjliggöra ett målstyrt arbetssätt med ämnesövergripande arbete.

Senast uppdaterad: 11 november 2021