Studie- och yrkesvägledning

En av skolans viktiga uppgifter är att förbereda inträdet i arbetslivet och öka beredskapen inför framtida yrkesval.

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du och dina föräldrar diskutera frågor som rör dina studier.

Studie- och yrkesvägledaren informerar om yrkesval, utbildningsvägar, behörighetsbestämmelser och arbetslivsfrågor. Deltar i klasskonferenser och elevvårdsmöten samt har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018