Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Olof Holdar

På Ribbyskolan arbetar vi förebyggande mot kränkningar, vi har två trygghetsteam. För att stärka elevinflytandet har vi två elevråd.

Trygghetsteam

Ingen form av kränkning accepteras på Ribbyskolan. Vi vill nå målet om den trivsamma skolan med förebyggande insatser och tydliga åtgärder. 

Vi arbetar aktivt med gruppstärkande övningar för att utveckla en trygg miljö både i klassrummen, korridorerna samt på skolgård. Vi prioriterar att ha god tillsyn i korridorer och på skolgård.

På skolan finns det två trygghetsteam som aktivt arbetar vid händelse av kränkningar. Våra trygghetsteam består av lärare och skolsköterska.


Elevråd F-6

Elevrådet består av en till två representanter från varje årskurs. Elevrådet träffas kontinuerligt. Med på elevrådet förutom eleverna, finns en representant från fritids samt biträdande rektor.


Elevråd 7-9

Elevrådet består av representanter från varje klass och dessa väljer en styrelse. Elevrådet träffas kontinuerligt och hålls av två lärare.

Ibland bjuder elevrådet in besökare såsom kökschefen, skolsköterskan, rektor eller politiker för att diskutera aktuella frågeställningar.

Senast uppdaterad: 17 december 2020