Elevhälsoteam

Foto: Olof Holdar

På Ribbyskolan sker all verksamhet med elevernas bästa som mål. All personal arbetar utifrån ett elevhälsofrämjandeperspektiv.

I vår planering och utformning av verksamheten tar vi hänsyn till elevhälsofrågor. Det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet är prioriterat och genomsyrar alla de aktiviteter vi gör på skolan.

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna för att utveckla de rätta verktygen och metoderna för att undanröja de hinder som finns för elevens lärande och utveckling genom att ge stöd.

Ribbyskolan har två elevhälsoteam, ett för F-6 samt ett för 7-9. I elevhälsoteamet ingår skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare. Elevhälsoteamen sammanträder en gång i veckan.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020