Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Förskoleklassens verksamhet

Foto: Olof Holdar

Förskoleklassen kompletterar skolan genom att låta leken ha en väsentlig del i det aktiva lärandet.

Vi arbetar med skolans ämnen på ett lustfullt och undersökande sätt så att barnen slussas in i skolan på ett lugnt och lekfullt sätt. Då språket har en central roll i skolan arbetar vi praktiskt och konkret enligt Bornholmsmodellen.

Barnens fysiska och intellektuella sidor stimuleras genom vårt aktiva arbete med sång, idrott och rörelselekar. Vi arbetar även med skapande under alla arbetspass. Vi målar, ritar och använder oss av olika material såsom lera, pärlor, vi klipper och klistrar samt använder fantasin.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens sociala och emotionella sidor. Detta tränas bland annat genom barnens lek. Vi ger sociala samtal med barnen stort utrymme och tränar på konfliktlösning med stöd av vuxna.

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är ett övningsmaterial som handlar om språklekar i förskoleklass. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga medvetenhet. Den är utarbetad av den nu avlidne läsforskaren Ingvar Lundberg och bygger på ett forskningsprojekt han hade på den danska ön Bornholm. Den första skriften om Bornholmsmodellen kom 1980.

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsinlärning. Det är flera forskare överens om. Att vara språkligt medveten innebär att man kan uppmärksamma språkets form och samtidigt bortse från innehållet. Ett viktigt steg för att kunna "knäcka läskoden", det vill säga när man förstått hur orden kan delas upp i fonem (ljud) och hur fonemen kan representeras av bokstäver.

Språklekarna i det här materialet är koncentrerade på sådant som har en tydlig positiv effekt på läsinlärningen. Det är viktigt att övningarna görs i lekform för att väcka barnens nyfikenhet, lust och glädje inför språket.

Om språklekarna genomförs systematiskt, kan de både förebygga lässvårigheter och underlätta läsinlärningen.

En ytterligare positiv effekt som visat sig är att barnens uppgiftsorientering utvecklas, dvs uppmärksamhet, koncentration och uthållighet, som ju har stor betydelse för framgång i skolan.


Förskoleklass obligatorisk

Från höstterminen 2018 har Riksdagen tagit beslut om att förskoleklassen ska vara obligatorisk. Beslutet innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen behåller sin viktiga roll som bro mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.

Kontakt för den här sidan: ribbyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2021