​Betygsresultaten för årskurs 9 ökar i Haninge

Elever i skolan Foto: Mostphotos.se

De preliminära betygsresultaten för årskurs 9 läsåret 2018/19 har ökat jämfört med resultaten året innan. Bakom den positiva utvecklingen ligger ett gediget kvalitetsarbete som nu har burit frukt.

Resultaten visar att gymnasiebehörigheten har ökat till 86,3 procent. Det är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med läsåret 2017/2018.

– Det är mycket glädjande att se att skolresultaten förbättrats så markant. Nu ska vi fortsätta att sätta skolan först och arbeta hårt för att skapa framtidens innovativa skola som har höga förväntningar och ger våra elever konkurrensfördelar i livet. Personalen och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb under året och jag önskar dem alla en riktigt härlig sommarledighet, säger Liberalernas kommunalråd Tobias Hammarberg (L).

– Vi har arbetat med Skolverket för att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete ytterligare. Som ett resultat har kvaliteten i undervisningen stärkts och lärmiljöerna för våra elever har förbättrats. Vi är på rätt väg men även om vi är stolta så är vi inte nöjda. VI kommer att lägga in en högre växel för att ytterligare höja resultaten och stärka likvärdigheten, säger grundskolechef Pär Olsson.

Samtidigt som grundskolan arbetar med kvalitetsutveckling pågår ett arbete för att utveckla och förbättra utbildningsförvaltningens centrala stöd till kommunens förskolor och skolor när det gäller pedagogik och hälsa.

– Ja vi är inne i en process som går ut på att utveckla hela vår organisation för att skapa en mer effektiv, likvärdig och konkurrenskraftig förskola och skola. Allt för att våra barn och elever ska få en god utbildning och därmed en bra start i livet, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh. 

Pressmeddelande om betygsresultaten med resultatredovisning för grundskolorna

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020